Doctor Bostandjiev

| 300

Ролята на бащата в живота на мъжа


Една от основните характеристики на съвременното семейство е неговата нестабилност. Независимо от искреното желание на партньорите, създаваната от тях общност да просъществува до „края на дните им“, повече от половината семейства в съвременните общества се разпадат до десетата година от съвместния живот. На практика това означава, че много момчета и младежи прекарват една не малка част от детството си, обгрижвани единствено от своите майки. Тази ситуация с особена актуалност поставя въпроса каква е ролята на бащата за изграждане на мъжката идентичност у сина? Темата е значима и в много други ситуации, в които бащата постоянно отсъства поради професионални ангажименти. Присъствието на бащата обаче не се измерва единствено с времето, което той прекарва в семейната среда. От значение е преди всичко ролята, която той изпълнява в нея и посланията, които неговото присъствие или отсъствие отправят към съзнанието на сина.

            Да започнем с класическата постановка на американската психотерапевтка Вирджиния Сатир, която твърди, че момчето научава от баща си как да се държи като мъж, съпруг и сексуален партньор. Ролята на бащата като „ролеви модел“ днес е общоприета, но за нейното разбиране е необходимо да направим някои допълнителни уточнения. Изключително важна предпоставка за да приеме сина своя баща като еталон и модел е наличието на позитивно отношение към него. Затова, ако искаме синовете ни да приличат на нас, необходимо е да изграждаме непрекъснато топла емоционална връзка с тях, да създаваме доверие и да отчитаме  примера, който им даваме с ежедневното си поведение в семейството, в професията, в социалния си живот. Известно е, че за децата са важни не толкова думите, които отправяме като формални послания, колкото реалните отношения и взаимодействия, в които ги включваме. Бащата може на думи да е „голям кавалер“ и „рицар“, но ако ежедневно обижда и малтретира партньорката си, синът неизбежно ще усети разминаването. Нещо повече – когато майката е изградила по-адекватна емоционална връзка със сина, той може да се превърне в неин защитник срещу грубостите на бащата, прекъсвайки всякаква възможност да го „ползва“ като модел за подражание.

            Изключително важно условие за това сина да разпознае своя баща като пример за подражание е позитивната нагласа към него, създавана и от майката. Затова единството и подкрепата между родителите е ключов фактор за създаването на здрава полово ролева идентичност у децата. Ако майката се чувства онеправдана и подтисната от бащата, тя може съзнателно да дисквалифицира неговото присъствие пред сина и тайно да се надява, че с него ще и компенсира отсъствието на истинска човешка близост, загриженост и подкрепа в живота си . Тази тенденция може да бъде доведена до изключително уродливи форми при т.н. „синдром на родителско отчуждаване“, когато при раздяла между родителите, единият преднамерено настройва детето срещу другия родител и създава трайна коалиция за битка с него.

            Идентификацията на сина с бащата е от огромно значение особено в периода на съзряването и пубертета. Присъствието и емоционалната достъпност на стабилна бащина фигура, олицетворяваща опит, мъдрост и разбиране, дава сигурност на юношата да експериментира и открива себе си като подобен, но и като различен от баща си. В историята обаче са известни много примери за това как могъщата фигура на ярко изявения баща може да хвърли тежка сянка върху подрастващия син и да задуши неговото автономно развитие. Обикновено това се случва при твърде нарцистични бащи, за които синът е неръкотворният им паметник, призван да напомня за величието на бащата. В тази постановка индивидуалната уникалност на сина няма значение и неговата задача е просто да продължи „мисията“ на бащата без да я засенчва. Не случайно такива бащи осигуряват всички необходими условия за благополучието на синчетата си, без да им оставят никакъв шанс те да се научат сами да завоюват собствената си позиция и идентичност. Резултатът обикновено е трагичен за тези синчета.

            Една от най-важните задачи на бащата е да научи сина си да оцелява и да се справя сам с живота. За разлика от майката, която е приоритетно ангажирана със сигурността, бащата е този, който трябва да предостави дозирани предизвикателства и рискове, изваждайки сина си от зоната му на комфорт и тласкайки го към неизбежните трудности, с които той следва сам да се пребори. Тази бащина роля не е приоритет на „биологичния баща“.  Тя успешно може да се изпълни от всеки следващ партньор на майката. Нуждата от мъжко присъствие в семейната среда е именно в това да се въведе изпитанието като противопоставяне и баланс на майчината грижа. Без това детето трудно може да прекъсне социалната пъпна връв, която го прави зависимо от семейството. За една самотна майка тази задача често е непосилна. Затова създаването на нова интимна връзка е решаваща за оптималното развитие на семейния сценарии след раздялата на родителите. Доведеният баща ангажира майката с общия им живот и така откъсва израсналия син от семейната орбита, за да поеме той по собствения си път. Това е най-здравословният избор и за тримата.

            За съжаление у нас огромна част от жените преживели раздяла и развод в ранната си младост, съзнателно избират самотното майчинство като стил на живот. Като оправдание за неизбежните битови и професионални ограничения, които налага този избор, се изтъква желанието за свобода и независимост  или опасенията, че присъствието на нов партньор ще „разстрои“ детето. Привидно тандемът „майка –син“  може да изглежда като добра алтернатива на едно конфликтно семейство, но цената е принасянето в жертва на интимния живот. Ако бащата запази добра емоционална връзка със сина, независимо от саботажите на разведената майка, възможно е, дори и в по-късна възраст той да даде своя позитивен пример. Затова обаче бащата не бива да се отказва от стремежа си за пълноценен личен живот, независимо от житейските перипетии, през които преминава. 

В помощ на добрите и позитивни взаимоотношения между двата пола е капсулата за вдъхновение на ''Тайната на Мъжкото Удоволствие"! 

Вижте схеми за прием на продукта ТУК!

Следете и другите любопитни за всеки нас теми в блога на "Тайната на Мъжкото Удоволствие" и д-р Румен Бостанджиев ТУК!

   

Доц. д-р Румен Бостанджиев
сексолог - психотерапевт
Email:sexology.bostandjiev@gmail.com Mobile: 0888 92 43 69

 
Top