ЕМОЦИОНАЛНАТА САМОРЕГУЛАЦИЯ – КЛЮЧ КЪМ УСПЕШНАТА СЕКСУАЛНА ИЗЯВА

ПОРЪЧАЙ


Днес преобладаващата част от лекарите, определящи себе си като експерти в областта на сексуалната медицина, са склонни да интерпретират сексуалните проблеми като нарушения във функционирането на половите органи или на организма като цяло, предизвикани от различни  болестни процеси.  Следването на тази медикалистична традиция изисква във всеки случай на „сексуален проблем“, диагностичният процес да започне с щателно отхвърляне на всички възможни патологични причини, които потенциално по силата на статистическата вероятност биха могли да причинят нарушението.  В резултат от тази повсеместна медицинска практика, потоци от напълно здрави хора сноват от кабинет на кабинет,  инвестират в излишни медицински изследвания и съмнителни терапии, а крайният резултат от всичко е - „няма ти нищо“ или  „всичко е на психична основа“, от което естествено не следва и никаква промяна.

                За разлика от този конвенционален  медицински подход, третиращ „психиката“ като някаква неведома същност, заровена в основата на нищото,  цялостният, интегративен поглед към човека разбира благополучието ни в неразривна връзка между нашето съзнание (мислите, преживяванията и поведението ни), нашите взаимоотношения със значимите за нас други хора и процесите, протичащи в мозъка и в тялото ни.

ПОРЪЧАЙ


                Ако погледнем от тази позиция предизвикателствата в сексуалната изява и интимния живот,  бихме осъзнали факта, че повечето от т.н. „сексуални проблеми“ са проблеми в емоционалната саморегулация и способността на интимните партньори да създават обща еротична атмосфера в интимното общуване.  Казано по друг начин – повечето от проблемите с ерекцията не са проблеми на члена и на неговата способност да еректира (доказателство за това са добрите спонтанни ерекции и ерекции, получавани при обстоятелства, изключващи тревога). Тези проблеми всъщност са затруднения на интимните партньори да създадат непринудена еротична атмосфера в общуването си. Причина за това от една страна е страхът от провал, който затваря сетивата ни за еротичното, а от друга – липсата на умение за активно създаване на еротична атмосфера и споделено от партньорите еротично преживяване.

 По аналогичен начин биха могли да се преформулират и преобладаващата част от случаите с „липсващо“ или „понижено“  сексуално желание (либидо), затруднено овлажняване (лубрикация) при жената или затруднено достигане до сексуална удовлетвореност и оргазъм. С някои уговорки по същия начин и затрудненият контрол върху еякулацията би могъл да се разглежда като затруднена емоционално-еротична регулация, свързана с емоционалния самоконтрол .

ПОРЪЧАЙ


                През последното десетилетие изследванията в областта на саморегулацията (self-regulation)  и по-специално - на емоционалната регулация (emotional-regulation) нарастват лавинообразно. Заедно с тях се появяват и нови, все по-ефективни терапевтични подходи, които позволяват убедително да отхвърлим идеята, че сме безпомощни жертви на нашите емоции. Следвайки постиженията на съвременната невронаука и наука за човешките преживявания и поведение, ние можем да овладеем изкуството да използваме съзнателно силата на преживяванията си за по-успешно постигане на най-важните цели в живота ни – здравето, благополучието, пълноценните човешки отношения.

                В основата на теорията за емоционалната саморегулация стои разбирането, че нашите преживявания са тясно свързани с начина ни на мислене, с нашите ценности и заучени модели на поведение и разбира се, с непосредственото общуване и отношения, които изграждаме с другите хора.  Ако конкретизираме тази постановка в областта на сексуалността, то логично е да приемем, че наличието или липсата на сексуално желание, появата, «задържането» или загубата на ерекция, както и «получаването» на оргазъм, са все феномени, обусловени от способността ни да долавяме, да разбираме и съзнателно да регулираме еротичните си преживявания и взаимоотношения.   Подобно на други сфери на човешката компетентност,  като емоционалната и социалната компетентности, сексуалната и еротичната компетентност, както и компетентността в областта на интимното партниране са качества, които всеки от нас би могъл да изгражда съзнателно през целия си живот.  Именно тук е и възможността да ставаме все „по-добри“ любовници.  Това категорично не означава да се превръщаме в безотказни секс-машини, а да повишим емоционалната си чувствителност и позитивна ангажираност с общия еротичен контекст, да познаваме по-добре собствените си еротични преживявания, предпочитания и стилове, да избягваме поведения и реакции, които биха наранили ненужно партньорите ни и в същото време да овладеем магията на еротичното привличане и „поканване“ за съвместно преживяване на вълнуващи интимни мигове.

ПОРЪЧАЙ


                В ценностен план това, което подобрява емоционално-еротичната регулация е приемането на сексуалната близост предимно като възможност за споделяне на удоволствие и израз на нежност и ласка. Вместо да гледаме на секса като на „работа“, която трябва да се свърши, като „семейно задължение“, което трябва да се изпълнява или като на „изпит“, в който нямаме право на провал, ние бихме могли да се вгледаме по-добре един в друг с любов и готовност да споделим потребността си от най-съкровена човешка близост.

                Много от баналните поведенчески модели на сексуално поведение директно ни вкарват в капана на „сексуалните проблеми“.  Затова е добре да разпознаваме „фолк-сексологията“,  шумно проповядвана от медийни „звезди“ с не съвсем добър български. Вместо да следваме натрапваните „препоръки“ за съблазняване и сексуално омагьосване, по-добре  ще е да сме по-открити, откровени и чувствителни, към това, което сме готови да споделим по между си.

                Естествено, акцентът върху преживяванията и отношенията в никакъв случай не означава да загърбим телесното си благополучие. Добрата физическа форма, здравословното хранене, активният двигателен режим, са неотменима предпоставка за удовлетворяващия сексуален живот. Затова е уместно и използването на подходящи хранителни добавки като ''Тайната на Мъжкото Удоволствие'' на Thailand-Secrets, които ефективно повишават физическия ни тонус,  възстановяват сексуалното желание след преживян стрес, създават увереност и сигурност в собствените ни възможности. 

                Ние сме единна цялост от мисли, преживявания, поведение, взаимоотношения и телесни реакции, затова колкото по-добре разбираме и сами регулираме хармоничното взаимодействие между тези фактори, толкова по-удовлетворени ще сме от интимния си живот.

ВИЖТЕ ПОДХОДЯЩИ СХЕМИ ЗА ПРИЕМ

ПОРЪЧАЙ


Препоръчителна дневна доза: 1 капсула сутрин след храна, при необходимост 2-а вечер преди планирана активност. Препоръчва се редуването на 5-дневен прием с 2 дни почивка.


'Тайната на Мъжкото Удоволствие" в медиите!


Анимация "Тайната на Мъжкото Удоволствие"


ЗАБАВНИ МЪЖКИ ИСТОРИИДоц. д-р Румен Бостанджиев
сексолог - психотерапевт

Email: sexology.bostandjiev@gmail.com Mobile: 0888 92 43 69

//