Професионалната изява и интимния живот на мъжа!

ПОРЪЧАЙ


Според една от най-популярните теории, обясняващи взаимоотношенията в интимната двойка и семейството,  решаващи за благополучието на тези общности са съизмеримите инвестиции и приноси, които страните правят в тях. Традиционно жената е по-ангажирана с грижата и отглеждането на потомството, докато от мъжа се очаква да бъде финансовата опора на семейството, защитникът и покровителят на майката и децата.

                Колкото и да са променени тези традиционни модели в съвременния живот, представата за мъжественост и мъжка роля трудно могат да се отделят от качества като добро образование, стабилна и доходна професия, висок социален статус и авторитет в обществото. Именно тези качества придават на мъжа онази стабилност и сигурност, от която се нуждае партньорката не само когато е ангажирана с грижата за потомството, но и в други критични за семейството периоди.

                В повечето „нормални“ общества връзката между доброто образование, стабилната и доходна професия, независимата позиция и добър социален статус са непосредствено взаимно свързани.  Ако днес един млад мъж иска да постигне висок партньорски рейтинг“ (качества, които го правят предпочитан партньор от жените), той трябва да придобие висше образование, да се ангажира със сериозно кариерно развитие,  упорито да следва амбицията за високи професионални постижения и основани на тях обществено признание, авторитет и статус. Този модел за изграждане на здравата мъжка идентичност предполага равностойно партниране от страна на жената както в областта на професионалното развитие, така и в бита и останалите сфери на съвместния живот.  Обикновено при мъжът, който е приел професионалната си изява не просто като задача за оцеляване или самоцелно придобиване на материални средства, а като творческа възможност за личностното развитие,  изборът на партньорка е ориентиран към равностойни жени, достатъчно зрели и самостоятелни за да изграждат една симетрична и равнопоставена връзка.  Той има нужда от вдъхновение, а не от подчинение.  Търси съдружие и подкрепа в инициативите си, а не слугиня, която да осигурява тила му.

ПОРЪЧАЙ


Връзката между начина, по който мъжът гледа на професията си и очакванията, които има от интимната партньорка , могат да бъдат и много по-различни. Ето някои от типичните алтернативни варианти, с които често се срещам в терапевтичната си практика:

-          Младият мъж е получил високия си материален статус на готово от родителите си, без да е положил никакви сериозни образователни инвестиции или други усилия за него.  Очакванията на такъв мъж от партньорката са главно в посока на това тя да е послушна и работлива за да му слугува безропотно (на него и на рода му).

-          Младият мъж по различни причини е безотговорен към личностното си развитие от малък. Бил е слаб ученик в училище, а след завършването му се ориентира към мимолетни трудови ангажименти, които не изискват висока квалификация, но и са ниско платени.  Ако реши да придобие по-високи доходи, той се впуска в рискови начинания на ръба на престъпната дейност, а често и изцяло в нея. Дори и да се осигурят по-значителни средства по този начин, те за кратко време се пропиляват за безсмислено и показно потребление, тъй като няма цялостна стратегия за тяхно инвестиране в трайни ценности, ориентирани към развитие.  Често такива мъже имат нужда от жена спасител, която да поема вместо тях тежките отговорности и рискове на живота.  За продължителни периоди от време такива мъже са готови да бъдат издържани от своите половинки, а често предприемат и рисковани ходове (теглене на кредити) за тяхна сметка. При намиране на по-добра спонсорка, те не се колебаят да изоставят досегашните си спасителка, тъй като единствената им грижа е личното им благополучие.

-          Има и мъже, които достойно осигуряват финансовата си независимост и мощ чрез върхова професионална изява.  Тя има приоритетно значение в живота им и поради това,  те ограничават всякакви останали ангажименти, които биха ги отклонили или ограничили.  В живота на такива мъже, жената е просто домашна прислужница и  гледачка на децата.  При добро справяне с поставените и задачи тя е възнаградена от благодетеля си, но цената  е пълен отказ от амбиции за личностно и професионално развитие.  Не рядко в живота на такива изявени мъже се появяват и „метреси“, „музи“ или просто държанки.  По традиция, датираща още от древния Рим, тези жени се ползват с по-висок социален статус от съпругите и понякога се радват на по-щедри дарове от страна на покровителите си. Всяка проява на индивидуалност и независим избор от страна на зависимата жена обаче се наказва жестоко. Обикновено силата на позицията и зависи или от еротичната и привлекателност, която за съжаление е в обратна корелация с възрастта и продължителността на връзката, или от уменията и да манипулира своя избранник , възползвайки се ловко от тайното си познание за неговите скрити слабости и странни пристрастия.

ПОРЪЧАЙ


Картината е значително по-богата, но тази кратка илюстрация показва колко многообразна би могла да е ролята на професията в живота на мъжа и по колко различни начини тя може да се отразява върху партньорските му и семейни отношения.  Затова, когато една жена се възхищава от професионалния блясък на любимия си, добре е да разбере как той е постигнал своя възход, до колко стабилна и перспективна е професионалната му позиция, каква е цената за това тя да бъде поддържана и развивана. Много важно е и това дали мъжът се нуждае от равностойно партниране в професионалното си развитие, за което е готов да предостави своята подкрепа на човека до себе си.  Този въпрос е от значение за все по-голямата част от жените, които днес съзнателно избират да разчупят традиционните ограничения на женската роля и да развиват личностните и професионалните си възможности наравно с мъжете. 

В помощ на добрите и позитивни взаимоотношения между двата пола е капсулата за вдъхновение на ''Тайната на Мъжкото Удоволствие"! 

Вижте схеми за прием на продукта ТУК!

Следете и другите любопитни за всеки нас теми в блога на "Тайната на Мъжкото Удоволствие" и д-р Румен Бостанджиев ТУК!

   Препоръчителна дневна доза: 1 капсула сутрин след храна, при необходимост 2-а вечер преди планирана активност. Препоръчва се редуването на 5-дневен прием с 2 дни почивка.'Тайната на Мъжкото Удоволствие" в медиите!


Анимация "Тайната на Мъжкото Удоволствие"


ЗАБАВНИ МЪЖКИ ИСТОРИИ
                  

 

Доц. д-р Румен Бостанджиев
сексолог - психотерапевт

Email: sexology.bostandjiev@gmail.com Mobile: 0888 92 43 69

//